Verdens dagen for psykisk helse – «Lag plass»

I dag er det verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er «Lag plass».

På nettsiden verdensdagen.no kan vi lese at hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig. – og flere som er ensomme enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Fasader skader

Fasader skader og det er mer fasade nå enn det noen gang har vært. Kanskje spesielt i sosiale medier og med alle de lett tilgjengelige filtrene. Husk du er mer enn god nok, akkurat som du er!Meningsfulle møteplasser er viktig for å motvirke ensomhet. Men du blir ikke automatisk mindre ensom av å bare bli invitert inn et fellesskap. Fellesskapet må også se deg og akseptere deg for den du er. Vær inkluderende når du er i en gruppe, på jobb, på skolen eller i et vennelag. Du vet aldri hvordan andre har det!

Vi strekker oss gjerne langt for å føle på tilhørighet. Hvis andre ikke aksepterer oss i sosiale settinger, er det lett å ty til en konstruert fasade, som igjen kan forsterke ensomhetsfølelsen. En studie viste at ensomhet og behovet for selvpromotering i sosiale medier henger tett sammen, og kan være avhengighetsskapende. Andre studier har vist at presset om å være lykkelig kan føre til dårligere livskvalitet og forsterke depresjonssymptomer.Ingen er bare det du ser. Stigma mates av skam og stillhet, men krymper når vi snakker om det.La oss bruke denne dagen, og tiden fremover, til å arbeide for et samfunn der det er plass til flere. Plass til alle akkurat som de er. Uten fasader. Vi er alle mennesker med våre erfaringer og følelser. Alle trenger å høre til!

Takk for at du tok deg tid til å lese. Arbeidet begynner nå. Du er ikke alene. Ta kontakt med noen å snakke med, hvis du trenger det.

Sterk alene. Sterkere sammen. Under er lenker til nettsteder der du kan finne råd og informasjon om hvordan du kan få hjelp:

Mental Helse Norge: https://mentalhelse.no/Helsenorge

Psykisk helse: https://lnkd.in/dSP2GSQR

Verdensdagen for psykisk helse