Regresjonsterapi – Healing av din evige sjel

Ved regresjonsterapi går vi tilbake til et tidligere liv eller til en tidligere hendelse i dette livet som er viktig for årsaken til det du ønsker å jobbe med eller endre. Regresjonsterapi er for all følelses og fysiske blokkeringer. Bli bedre kjent med deg selv – Kropp, følelser og tanker. For deg som ønsker å finne rotårsaken, fjerne blokkeringer, energirens, selvutvikling og få ny innsikt.

Noen kommer også kun fordi de er nysgjerrige, på hva som ligger av minner og blokkeringer i underbevisstheten fra dette livet, eller som noen opplever ”et annet liv”. Vi løser opp blokkeringer, henter opp positive hendelser og livskraft. Finner rotårsaken. Dette gir raskt endringer, glede, innsikt og en ny start.

HVA ER REGRESJONSTERAPI

Vi har levd mange liv og i vår sjel er minner og inntrykk fra disse livene lagret. Noen minner stammer fra traumatiske hendelser. Disse kan gjøre seg gjeldende i våre nåværende liv og kan skape problemer for oss. De kan skape fobier, mareritt, sinne, frykt, depresjon eller uforklarlige fysiske plager.

Har du f.eks. en iboende frykt for trange rom? Det kan stamme fra en hendelse der du ble låst fast eller fanget i et tidligere liv.   Hvis du druknet i et tidligere liv, kan det være grunnen til at du er uvanlig redd for vann osv. Dette jobber vi med og endrer opplevelsen på celleplan.

Tidligere liv

Ved hjelp av regresjonsterapi kan du gå tilbake og se hva som skjedde i et tidligere liv og dermed få innsikt i hva som forårsaker problemet ditt. Det skjer under hypnose, en dyp avslapning, som lar deg få tilgang til minnene. Regresjon er et verktøy for å få tilgang til skadene en person har blitt påført i et tidligere liv som fortsetter å forårsake problemer i det nåværende livet.

Regresjon kan være ledsaget av sterke følelser og til og med smerte, men uansett hvilke traumatiske opplevelser man går gjennom, er konfrontasjonen verdt prisen. Gjennom helbredelsen som finner sted under terapien kan blokkeringen løses opp. De fleste som har gjenopplevd et traume i et tidligere liv, under veiledning av en regresjonsterapeut, frigjør seg fra frykten eller problemet. I tillegg får du også en økt kunnskap og innsikt i din underbevissthet.

En regresjonsterapiøkt tar ca 2 timer og antall behandlingsøkter avhenger f.eks. på hendelsen(e) som ligger til grunn for problemet og din evne til å gå inn i dyp avslapning. Ofte er én regresjon nok, men noen ganger kan det være behov for flere, oftest mellom 1 og 3 behandlingssesjoner. Regresjonsterapien begynner og avsluttes med en samtale.

Et eksempel

Et enkelt eksempel fra det nåværende livet kan være en fobi. Minner fra barndommen eller tilsvarende livstruende situasjoner. Symptomer kan være utmattelse, angst, blokkerte følelser og problemer i parforhold. Terapien fungerer ved at man går til roten av problemet, og dermed transformeres det på en måte som både er trygg og strukturt. I en avslappet tilstand vil du bli veiledet tilbake til en opplevelse som vi går igjennom og jobber med. Dette er med på å gi en forløsning av hendelsen. Og nye positive celleminner.

Man trenger ikke å tro på reinkarnasjon for at denne terapien skal gi virkning. Men som en arbeidsmodell tar vi som utgangspunkt at sjelen kommer tilbake til livet gang på gang for å arbeide videre med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem. Kroppen og sinnet bærer åpenbart på minner om hendelser og inntrykk som kan gi seg psykiske og fysiske utslag. Migrene eller kroniske ryggsmerter kan fortelle noe om en ulykke eller skade i et tidligere liv. Kronisk sår hals kan stamme fra kvelning, hengning eller drukning. Frykt for innestengte rom kan skyldes opplevelser i fengsel, og så videre.

Ofte er det vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet vi lever nå. Regresjonsterapien kan hjelpe oss til å finne en slik forståelse. Vi kan forsone oss med situasjoner vi ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi har kanskje har et vanskelig forhold til.

Forskjellen mellom hypnoterapi og regresjonsterapi er at her går du tilbake til grunnårsaken til problemet ditt.

Regresjonsterapi når lenger og helbreder dypere på det fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige plan enn de fleste andre terapier.

Regresjonsterapi kan for eksempel brukes til:

  • Fysiske smerter
  • Uforklarlige kroppsmerter og følelser
  • Fobier
  • Frykt
  • Depresjon
  • Lav selvtillit
  • Relasjons problemer
  • Bli bedre kjent med deg selv
  • Ubevisste følelser, triggere

Få tilbake tapt livskraft/Energi

 Ved store påkjenninger og traumer kan vi miste vår sjelskraft. Her henter vi tilbake egne sjelsfragmenter og livskraft, fra tidligere hendelser. Hvis det har forekommet traumatiske hendelser som en ulykke eller andre dramatiske opplevelser kan det bli blokkeringer i kroppen og energien blir fastlåst. Her bruker jeg teknikker,så du kan få oppleve situasjonen på en ny måte. Kroppen kvitter seg med minnene, energien vil flyte igjen og vi lager nye celleminner.

Har du hørt ordtaket: ”Det er som om jeg har mistet en del av meg selv”?
Den delen kan du hente tilbake! Bli mer deg selv igjen.
Det vil gi deg kraften din tilbake, gi ny energi og ny innsikt.
Din underbevissthet sitter inne med alle minner. I en avslappet tilstand kan du få tak i disse minnene og forstå hvorfor ting er som de er. Da kan du også endre dem til noe som gjør deg godt.
I energifeltet ditt (auraen) har alle hendelser, som du har opplevd som vanskelig eller traumatisk, gjort at fragmenter har frosset og står stille. Disse fragmentene refererer til en hendelse i fortiden. Ved å gå tilbake til denne hendelsen kan du hente tilbake det energifragmentet som ble liggende igjen akkurat der hvor det skjedde.

Energirens

Ved en energirens fjerner vi det som ikke er ditt av andres energi. Andres sjelsfragmenter som sitter i energifeltet. Det kan også være andres følelser og tanke mønster, noen ganger kan dette også være noe som går i arv. Denne energirensen renser og balanserer dine chakraer også. Denne tar vi før regresjonsterapen begynner.

Kraftdyr

Mange urbefolkninger (og toppidretts utøvere) bruker dyrenes energier til å hjelpe seg i forskjellige situasjoner. Hvert dyr bringer ressurser som trengs i en vanskelig situasjon.

Healing

Jeg overfører positiv, rensende og balanserende healing under alle behandlingene.

Regresjonsterapi – et helt knippe verktøy!

La oss si at du oppsøker meg med et spesifikt problem eller symptom som du ønsker å få belyst. Det kan være noe du er redd for, et fysisk problem som ofte virker uforklarlig, mangel på energi og livslyst etc. Her bruker vi ulike «broer» for å få deg inn i det tidligere livet. Vi kan skanne energifeltet ditt for å fange opp fornemmelser eller følelser, som så igjen kan føre oss til et tidligere liv med tilsvarende følelser. Vi kan ta utgangspunkt i et utsagn som du gjentar mens du forsterker de tilhørende følelsene (eks. «Jeg er livredd for å gjøre feil», «Jeg mister alltid dem jeg er glad i» osv.). Vi kan gå ut fra en sterk følelse som bro (eks. mørkeredsel, angst for å snakke i forsamlinger osv.), eller fysiske symptomer (eks. problemer i halsen, svakhet i ben eller armer osv.). Du kan da i enkelte tilfeller komme rett inn i et dramatisk øyeblikk i det tidligere livet, kanskje selve dødsøyeblikket. Vi håndterer eventuelle følelsesutbrudd (katarsis) og fører deg raskt og trygt gjennom opplevelsen til det hele er over. Så tar vi et grundig tilbakeblikk på resten av det livet og noterer ned personer og hendelser som dukker opp underveis.

Møte med dine guider og dine kjære på den andre siden

Hvis du har en regresjon fra et tidligere liv. Kommer vi gjerne til slutten på livet og går til dødsøyeblikket, forflytter oss raskt opp på et høyt åndelig plan, der du får møte igjen mennesker som har dukket opp i det tidligere livet. Dette er en viktig del av terapien, for her er vi ute etter å oppnå forståelse, forsoning, tilgivelse osv. Mange møter også sine åndelige veiledere, engler etc. og får verdifull kontakt med sin egen høyere kilde.

Vi avslutter med en samtale der vi trekker tråder fra det tidligere livet til dette livet, slik at vi får integrert den nye innsikten og de nye energiene.

Regresjon til tidligere liv

Du kan også gjerne oppsøke meg av ren nysgjerrighet for å oppleve deg selv i et tidligere liv, uten at du nødvendigvis har spesielle symptomer eller problemer du ønsker å få belyst. Jeg bruker da en rolig fantasireise som bro, slik at du kan komme i kontakt med det tidligere livet som den høyere bevisstheten din velger for deg. Så fører jeg deg gjennom hele livet til dødsøyeblikket, der jeg noterer hvilke tanker og følelser du trekker med deg ut av det livet. Deretter forflytter vi oss opp til et høyt åndelig plan og arbeider på samme måte som i avsnittet ovenfor. Vi avslutter regresjonen med å trekke tråder fra det tidligere livet til dette livet – mønstre eller personer du kanskje kjenner igjen, og som nå kan forløses.

Minner
Regresjonsterapi omfatter minner fra det nåværende livet og det noen kan oppfatte som liv vi har levd før. Enkelte av minnene kan være lagret i underbevisstheten. Med regresjonsterapi kan vi løse konflikter fra fortiden som har forstyrret vårt mentale, emosjonelle og fysiske velvære. Dette kan ha gitt oss blokkeringer, som etter hvert har gitt oss forskjellige problemer.
I en avslappet tilstand ( lett hypnose) vil du bli veiledet tilbake til en opplevelse. Her løser vi opp blokkeringer i energibanen og henter tilbake tapt livskraft og positiv energi. Dette gjør at du kan kjenne endringer veldig raskt, og mange får en ny start og innsikt.

Vi Regresjonsterapeuter mener Regresjonsterapi når lenger og helbreder dypere enn de fleste andre terapier. Med Regresjonsterapi jobber vi både på det bevisste og ubevisste plan. Dette gjør at det kan bli en sterkere og mer langvarig effekt på det du ønsker å endre.

Henting av egne sjelsfragmenter
Har du hørt ordtaket: ”Det er som om jeg har mistet en del av meg selv”?
Den delen kan du hente tilbake! Bli mer deg selv igjen.
Det vil gi deg kraften din tilbake, gi ny energi og ny innsikt.
Din underbevissthet sitter inne med alle minner. I en avslappet tilstand kan du få tak i disse minnene og forstå hvorfor ting er som de er. Da kan du også endre dem til noe som gjør deg godt.
I energifeltet ditt (auraen) har alle hendelser, som du har opplevd som vanskelig eller traumatisk, gjort at fragmenter har frosset og står stille. Disse fragmentene refererer til en hendelse i fortiden. Ved å gå tilbake til denne hendelsen kan du hente tilbake det energifragmentet som ble liggende igjen akkurat der hvor det skjedde.

Energirens
Ved en energirens fjerner vi det som ikke er ditt av andres energi. Andres sjelsfragmenter som sitter i energifeltet. Det kan også være andres følelser og tanke mønster, noen ganger kan dette også være noe som går i arv.
Denne energirensen renser og balanserer dine chakraer også. Denne tar vi før vi begynner med regresjonsterapien. Avslutter med healing.

Kraftdyr
Mange urbefolkninger (og toppidretts utøvere) bruker dyrenes energier til å hjelpe seg i forskjellige situasjoner. Hvert dyr bringer ressurser som trengs i en vanskelig situasjon.

Healing
Jeg overfører positiv, rensende og balanserende healing under alle behandlingene.

Hvordan oppleves en regresjon?
Under regresjonen kan det føles som å drømme eller dagdrømme. Det er en lett hypnose, der du er tilstede og får med deg alt. men likevell dypt nok til å få med deg det ubevisste også. Noen opplever en regresjon som å se på en film, eller at det kommer bilder, du hører lyd, kjenner forskjellige lukter eller kjenner kroppslige fornemmelser. Det viktigste er at du tillater at det som kommer frem er helt ok, for enkelte ganger kan opplevelsen være sterke og klare, mens andre ganger kan opplevelsen være svake. Det viktigste er at man prøver å slappe helt av, å bare være i opplevelsen. Jeg guider og støtter deg hele veien. Underveis vil du fortelle hva som skjer og hva du opplever. Jeg er der hele tiden og guider deg gjennom regresjonen.

En regresjonsterapi økt tar ca 2 timer og antall behandlingsøkter avhenger f.eks. på hendelsen(e) som ligger til grunn for problemet og din evne til å gå inn i dyp avslapning. Ofte er én regresjon nok, men noen ganger kan det være behov for flere, oftest mellom 1 og 3 behandlingssesjoner. Regresjonsterapien begynner og avsluttes med en samtale.

Regresjonsterapi erstatter ikke tradisjonell helsetjeneste, men bør sees på som et supplement til det.

«Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves fremover» Sitat Søren Kierkegaard

Regresjonsterapi foregår kun for tiden over zoom/nett.