Hvordan vil du gjøre 2023 til ditt beste år?

Ja hvordan vil du gjøre 2023 til ditt beste år?

Her vil jeg gi deg noen verktøy, som gir deg svarene du trenger for å få ditt beste år.

Stegene inneholder coachende verktøy som gir deg innsikt og svar for at du skal gjøre 2023 til ditt beste år.

Vi starter med LIVSHjULET

Livshjulet er et kjent coaching – verktøy som jeg bruker når jeg veileder. Her ser du på en oversiktlig måte hvor skoen trykker. Og hva vi skal jobbe med først. Vi ser hvor vi skal videre, blir bevisst på hva som skaper hindringer for oss og hva som er vårt mål. En fantastisk kartlegging av vår nåsituasjon.

  1. Vi starter med å se på de forskjellige livsområdene dine. Og hvilket du skal starte å jobbe med. Her får du LIVSHJULET. Fyll ut skjemaet og se hvilken del av livet ditt du ønsker å jobbe med. Eller starte med. Last ned skjema

Slik fyller du ut ditt livshjul

Sett et tall mellom én og ti på de åtte livsområdene, der én er den laveste karakteren, og ti er den høyeste. Hvor er du på akkurat dette området akkurat nå? Hvordan står det til med jobb, økonomi, relasjoner, hobbyer etc? Og hva med din fysiske helse? Trener du, har du et godt og balansert kosthold? Sover du godt om nettene, eller opplever du at tankekjøret setter i gang hver gang du legger deg, og gjør det vanskelig å finne søvnen? Hva er det viktigste du ønsker å jobbe med?

Du kan skrive et tall,eller fargelegge de ulike «kakestykkene». Du får nå et visuelt hjul, der det sannsynligvis er noe forskjell. Hvor er ubalansen, hvilke livsområder må du ta tak i? Kan du ut i fra denne kartleggingen se mer tydelig hvilke områder som skaper stress for deg? Hvilke mål ønsker du å jobbe med? Hvcordan kan du få 2023 til ditt beste år.

Når du er ferdig med dette, send meg en mail . Og du får 2 steg til, som hjelper deg å nå ditt mål.

Pris: 350,-

3 verktøy soom får deg til ditt mål (du har nå fått 1 steg få 2 til)

Mail til: v@energihagen.no

Gratulerer du er på god vei til å få ditt beste år!

Varm hilsen

Vigdis

Healer og personlig veileder

www.energihagen.no

Gjør det som får frem ditt lys!