Forslag til verdier

Her kommer noen forslag på Verdier – kanskje noen av disse er dine?

Verdier er ord som du kan beskrive naboen din med.

Verdier kan du ikke legge i en trillebår.

Verdier kan være universelle, det betyr at det kan gjelde på alle deler av livet ditt eller du kan ha verdier som kun gjelder på enkelte deler av livet ditt.

FrihetMangfoldNysgjerrighetTilhørighetRedelighet
ansvarhumorrettferdighetlojalitetLæring
ResultatHandlingKjærlighetfokusertRespektfull
trygghetbevegelseutviklingOrdenMakt
GledeLidenskapTradisjonEntusiastiskNysgjerrig
ansvarligKjærligskapergledeestetikkRedelighet
MangfoldHelhetInkluderendeRausModig
NysgjerrighetKreativitetOpposisjoninvolveringPålitelig
fokusertsnillNærhetRaushetPositivitet
EnergiskEffektivitetfokusertroløsningsorientert
samhørighetStoltBalanseLekenhetProfesjonalitet
TilhørighetydmykSamarbeidsvilligbærekraftigutviklingsorientert
TilgivenderespektydmykhetStandhaftigpåvirkning
omsorgMestringomsorgsfullfleksibilitetLeken
hjelpsomkvalitetLøsningærlighetFamilieorientert
DirekthettemposamspillÅpenhetharmoni
verdier

Når du først er i gang, kanskje du kommer på flere av dine verdier også? Skriv de ned!