Ditt tidligere liv

Mange som kommer til meg er nysgjerrig på tidligere liv. Har de levd et liv før dette? Hvor i verden har de levd? Hva gjorde de? var det noen de kjenner i dette livet som de kjente den gangen? Det kan være mange spørsmål. Og det er en spennende reise du blir guidet i. Noen ønsker å bare å bli fortalt om sitt tidligere liv. Men det er en grunn til at du får denne informasjonen gjennom en regresjon. Universet gir deg ikke svar uten en grunn. Det kan være interessant å få høre det av andre, men det gir liten faktisk verdi. Du må selv vite, føle og oppleve ditt tidligere liv. Det er en emosjonell opplevelse som gir innsikt, forståelse og kanskje endringer i ditt liv nå.

Det kan være forskjellige tegn i hverdagen din som kan gi deg en liten pekepinn på ditt tidligere liv. Det kan være:
– En uforklarlig dragning mot et land, kultur, språk.
– Eller motsatt at det er land du absolutt aldri vil dra til.
– Hva du likte å leke med som barn
– Frykt og fobier. Som for eksempel til rotter, slanger, fly, forsamlinger, vann, ild eller lukkede rom
– Andre mennesker som vi misliker ved første øyekast. ( det kan også være at det er gjenkjennelse av egne svakheter, styrker, personlighet.
– Eller mennesker vi føler at vi «alltid» har kjent – Våre sjelevenner.

Så som du skjønner det kan være veldig mye forskjellig fra person til person. Hva som helst som ikke føles logisk eller som kan knyttes opp mot en hendelse i dette livet, kan være minner fra ditt ubevisste sinn og tidligere liv.

Er du nysgjerrig på ditt tidligere liv? Da er du hjertelig velkommen til å bestille en time, så skal jeg guide deg tilbake til fortiden.