Tag Archives: diffuse plager

Ingen kommentarer til Når krenkede barn blir syke voksne

Jeg kom over en artikkel her om dagen som jeg syns er veldig viktig. Som Regresjonsterapeut opplever jeg at mange har diffuse lidelser eller også konkrete fysiske, som vi etter hvert ser ofte har sammenheng med opplevelser fra barndommen. Mange er fortvilte, de har «prøvd alt», men likevel har de plager som for mange betegnes som diffuse, og får en svekket livskvalitet...

Read more