Skogsbading

Hvordan føler du deg etter en tur i naturen? Har du også lagt merke til hvor godt det er å bare gå en tur, sitte å se på et bål, hvor mye lettere de gode tankene kommer og stresset slipper. Er du klar for å ta det et skritt lenger? Har du hørt om skogsbading?  

Begrepet kommer fra Japan som har forsket mye på det. 

Vår helbredende skog

Studie etter studie, mange av dem japanske og koreanske, viser at å oppholde seg ute i naturen er både helsebringende og helbredende. Nå kalles dette området innen forskerkretser for «forest medicine», altså skogsmedisin.  

Kort kan man si at nytten ved forskjellige aktiviteter, som å røre på seg eller slappe av, blir forsterket hvis du flytter dem ut i naturen: 

  • Blodtrykket går ned. 
  • Innholdet av stresshormoner i kroppen synker. 
  • Immunitetsforsvaret blir forsterket. 
  • Du føler deg mer opplagt og blir mer fokusert. 
  • Du sover bedre. 

Bort fra bråket 

For å skape din egen shinrin-yoko-pause og skape en atmosfære du kan slappe av i, må du gjøre et par viktige ting:  

  • Slå av mobilen. Fotografere kan du gjøre en annen gang. 
  • Senk lydnivået hvis dere er flere. Skogsbad skal skje i stillhet eller under dempet samtale. 
  • Mesteparten av tiden bruker man på å gå langsomt – man skal ikke stresse! 

Du kan skogsbade alene eller sammen med en eller flere du føler deg bekvem å være taus sammen med. Du trenger et skogsområde med gode turstier, helst en slyngende vei eller sti på to-tre kilometer. De bør ligge i et ganske åpent skogsområde, der lyset slipper til og der det finnes mange forskjellige plantearter.  

En liten bekk er en ekstra bonus! Og velg et område som er stille – ikke et skogholt hvor du kan høre bråket fra bilveier! 

Slik gjør du: 

Velg maksimalt 5 av Shinrin-Yoku-øvelsene under. Bli værende i hver øvelse i ca. 5 minutter før du går videre til neste. 

NI STUNDER FOR ETTERTANKE 

1. Hva rører seg rundt deg? 

Gå sakte og pust dypt, og fokuser blikket på alt som rører seg og hvordan greiner, blad, planter og dyr beveger seg. Din oppgave er bare å observere. 

Ettertanke: Hva la du merke til? Fikk du en spesiell følelse i kroppen når du så hvordan en sommerfugl flagret forbi eller hvordan en grein bøyde seg i vinden? 

2. Bruk ugleøyne 

Det kan høres barnslig ut for en voksen og sofistikert kvinne, men prøv å være som en ugle som ikke bare ser fremover, men også ut til sidene. Hold armene rett frem og la dem ramme inn det normale synsfeltet, før du deretter strekker dem langsomt ut til sidene så langt du kan se uten å vri på hodet. Fortsett å gå med armene utover i noen minutter mens du iakttar alt innenfor ditt utvidede synsfelt. 

Ettertanke: Hva la du merke til? Påvirket denne måten å se på andre sanser? 

3. Lytt i alle retninger 

Stå taus og lytt til lydene som kommer rett forfra, etter noen sekunder lytter du til det du hører bak deg. Deretter til høyre og så til venstre. 

Ettertanke: Hva la du merke til? Avslører lydene i de forskjellige retningene noe om landskapet? 

4. Se mørket i skogen 

Øynene dras naturlig til de lyse områdene, men gå i noen minutter og rett blikket bare mot skyggene, mot de mørkeste stedene langs stien. 

Ettertanke: Hvordan føltes det å betrakte skogen på denne måten? 

5. Sjekk ut en bille 

Velg ut en liten ting (maks 10 cm) eller et insekt som er såpass stillestående at du kan studere det nærmere i fem minutter. Altså ikke en liten fugl, men kanskje en blomst, en bille eller en morken pinne. Fokuser totalt på «ditt» objekt i fem minutter. 

Ettertanke: Hva skjedde da du betraktet noe på denne måten? Hva la du spesielt merke til ved objektet? Føler du annerledes for pinnen eller billen etter å ha studert den? Vekker det noen tanker hos deg? 

6. Hvordan lukter jorden? 

Konsentrer deg om de forskjellige luktene rundt deg. Lukt på planter, blomster, jord, løv og bark. 

Ettertanke: Hva minner de forskjellige luktene om? Forsøk å beskrive dem. 

7. Følg med på trærnes bevegelser 

Denne øvelsen fungerer bare hvis det blåser! Stå stille i fem minutter og fest blikket på et tre eller en plante som rører seg i vinden. 

Ettertanke: Hva føler du i kroppen? Og hvor? Hvordan forandres følelsene i de minuttene der du står og følger med på bevegelsene? 

8. Test Bambi-ørene dine 

Hold håndflatene bøyd bakom ørene slik at de blir større, omtrent som på et rådyr. Gå sakte og lytt oppmerksomt på alle lydene rundt deg. 

Ettertanke: Oppdaget du noe nytt? Hvordan føles det å lytte så oppmerksomt? 

9. Betrakt dyrene rundt deg 

Velg deg ditt eget sted i naturen hvor du kan betrakte dyrene. Det kan være på veien til jobben, i utkanten av din egen boligtomt, en benk i parken som du ofte går forbi. 

Besøk stedet ofte, kanskje hver dag. Sitt der taus og stille i en halvtime. Det gir dyrene tid til å venne seg til deg («der sitter hun igjen, og hun er jo ikke farlig»). 

Sjansen er stor for at de tør å komme nærmere. Besøk din egen plass under alle årstider og i forskjellig vær, og ved ulike tider på døgnet 

Ettertanke: Beskriv følelsen når dyrene nærmer seg. Hvordan kjennes det? 

Kilder: «A little handbook of Shinrin-Yoku» av Amos Clifford og «Your Brain on Nature. The Science of nature´s influence on your health, happiness and vitality» av Eva M. Selhub og Alan C. Logan 

Copyright Vigdis Settem 2021