Livet mellom Livene

1 kommentar til Livet mellom Livene

Livet mellom livene
Livet_mellom_livene_Michael_Newton_web

Bak sjelens dør
Eventyrlige beretninger fra livet mellom jordlivene
Av Kari Kahrs
”Som en følge av reinkarnasjonens krefter blir vi et produkt av våre tidligere fysiske liv på jorden og også av de åndelige opplevelsene som sjelen har mellom livene,” sier Michael Newton, foregangsmann innenfor bruk av hypnotisk regresjon og forfatter av flere bøker om dette mer enn fascinerende temaet.

Han har nesten et helt liv bak seg som terapeut og erfarer gang på gang at hans egenutviklede metode, hypnoterapi, svært ofte gir resultater der andre metoder kommer til kort: ”Menneskesjelen høster ulike former for karmiske påvirkninger av årsak og virkning fra mange kilder. Disse kreftene påvirker de følelsene og den atferden vi har i dag. Mens det kan virke som om folk fungerer normalt sett utenfra, kan de i sitt indre plages av hardnakkede metafysiske utslag av fortvilelse. Årsakene kan være skjult for både alminnelige leger, psykologer og psykiatere, til og med for den det gjelder. Ofte er de underliggende årsakene dunkle og ligger langt under overflaten i det bevisste sinnet.”

Hypnoterapi
Hypnoterapi representerer fortsatt et relativt nytt terapeutisk verktøy. De ulike bidragsyterne til kapitlene i Livet mellom livene understreker at alle som gjennomgår prosessen og erfarer at livet deres har en helt bestemt hensikt, får en viten som gir stor glede. Hver av bidragsyterne, alle hypnoterapeuter utdannet fra Michael Newtons eget institutt, har valgt et tilfelle fra sin praksis som gjenspeiler et bestemt tema som er av spesiell interesse for dem. De spennende og sanne beretningene fra hele verden er samlet og redigert av Michael Newton selv. Det har vært et mål for ham å presentere historier som byr på personlige situasjoner som flest mulig lesere kan identifisere seg med.
Newton forteller at enkelte oppsøker hypnoterapeuter fordi de er generelt nysgjerrige på sitt åndelige liv, andre fordi de har personlige problemer som de ikke kan finne noen løsning på gjennom tradisjonelle terapeutiske metoder. Folk kommer fra alle samfunnslag og fra alle trossystemer, men når de befinner seg i dyp hypnose, kommer det opp minner om liv etter døden som er merkelig ensartede i innhold og oppfatning. Det, sier Newton, viser at universet er preget av orden og hensikt.
På jakt etter en ny åndelighet
I alle de årene han har opptrådt offentlig, har Newton fått inntrykk av at stadig større grupper av mennesker i alle kulturer er på jakt etter en ny form for åndelighet som er mer personlig. Når den åndelige innsikten kommer innenfra (fra oss selv, ikke fra andre), får vi tilgang til personlige sannheter som ingen utenforstående religiøs mellommann eller institusjon kan gi oss. Folk som har denne typen åndelige opplevelser, blir oppmerksomme på en universell bevissthet som ikke stiller seg likegyldig til menneskenes handlinger og skjebner.
Under reisen til livet mellom livene gjenkjenner de hypnotiserte sin egen åndelige veileder som er spesielt utvalgt for dem. I tillegg samhandler de med åndelige venner i sin sjelegruppe. Den kunnskapen man får etter slike indre åpenbaringer fører ofte til dyptgående forandringer som gjør livet lettere og gir en forståelse av hvorfor man befinner seg på jorden.
Newton hevder at vi ved å integrere sinn og ånd legger til rette for å få svar på de evige spørsmålene om hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal. Under behandlingen fører terapeuten hypnoseklienten ut på en åndelig reise for å avdekke disse personlige mysteriene. Målet er å oppnå større bevissthet og mer mening i livet gjennom en forståelse av hvem man egentlig er. Av de personlige historiene i boken får vi innsikt i hvordan vår udødelige sjel forener seg med en midlertidig menneskehjerne for å produsere én personlighet for hvert liv.

Møte med utviklede mestere
Newton mener at det finnes intelligente skapelseskrefter som strekker seg langt utover den religiøse oppfatningen vi har av en menneskeliknende gud. Disse åndelige kreftene som folk møter i dyp transetilstand, kan tyde på at skapelsen av intelligent energi er så enorm i universet at den er ubegripelig for menneskesinnet. Det evige sjelesinnet kan se forbindelser til en rekke høyere vesener i livet etter døden. Disse er ikke guder, de er mer utviklede sjeler som har avsluttet sine egne fysiske inkarnasjoner, og som nå stiller seg til rådighet for å hjelpe andre som ikke har avsluttet sitt karmiske arbeid. Disse utviklede lærerne er en del av forbindelsen til en høyere bevissthet som overfører elementer av en storslagen plan til menneskets hjerne fra den ubevisste, udødelige sjelen.
Husker du?
For sin egen del følte Newton trang til å oppdage alt som var mulig om livet etter døden gjennom åndelig regresjon. Denne oppgaven krevde mange år med studier i det stille mens han arbeidet med hypnoseklienter og utviklet en metode for å kunne tre inn i og ut av livet etter døden. Mens han kartla den åndelige verden ut fra en lang rekke klienthistorier, åpenbarte det seg en fantastisk sannhet: Han oppdaget at i hvert enkelt menneskes sinn ligger svaret på de store spørsmålene i vedkommendes liv.
For de aller fleste ligger minnene om tidligere liv dypt begravd i underbevisstheten, men Newton er overbevist om at minnene kan komme opp i dagen og gi kunnskap og forståelse som blir til nytte i livet her og nå hvis man søker hjelp hos en dyktig hypnoseterapeut. Han mener at man gjennom åndelig regresjon vil erfare at enhver eksistens er en overgang til en etter hvert stadig mer opplyst tilstand som sjel. Prosessen kan være følelsesmessig krevende, men belønningen er stor: oppnådd selvinnsikt og avdekking av ens egen guddommelige plan. Newton understreker at institusjonens forskning på tusenvis av tilfeller med all tydelighet bekrefter at det i livet etter døden råder kjærlighet, medfølelse, tilgivelse og rettferdighet.

One Response to “Livet mellom Livene

  1. Pingback: Bok tips - Energihagen Energihagen - Energihagen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.