Healing

Ved healing overfører jeg energi som kan fremme en persons vekst og helbredelsesprosess. Fjerner blokkeringer, ubalanser og andres energier som da kan gi mer energiflyt , bedre helse og et liv med mer indre ro og balanse.

Healing betyr å gjøre hel. Ved healing jobber jeg med Reiki Healing og healing fra høyeste reneste kilde ( Gud). Før healing gir jeg alltid en energirens.

Healing kan:

 • Lindre og dempe smerter
 • Styrke immunforsvaret
 • Mer energi
 • Sette igang kroppens egne healingprosesser
 • Minske stress, gi indre ro
 • Bedre kontakt med dine følelser
 • Gi deg mer indre ro, jording.

Før hver behandling tar jeg også en energirens på deg. Ved en energirens fjerner vi det som ikke er ditt av andres energi. Andres sjelsfragmenter som sitter i energifeltet. Det kan også være andres følelser og tanke mønster, noen ganger kan dette også være noe som går i arv. Denne energirensen renser og balanserer dine chakraer også. Denne tar vi før Healing/fjernhealingen.

Reikihealing

REIKI er en alternativ behandlingsmetode som stammer fra Japan. Den ble oppdaget av og formidlet videre av den japanske healeren Mikao Usui. Reiki betyr «universell livsenergi» Det passer for alle, uansett trosretning, og står ikke i motsetning til noen religion.

Jeg har reiki healing I, II og III

REIKI gir deg en sterkere indre forankring. Å bli venner med seg selv er den beste forutsetning for å klare seg godt på alle områder. Stress, press og krav er tidens «sykdommer». Reikis gevinst er mangfolding: ro i sjelen, større livsglede, overskudd og velvære.

REIKI er en velsignelse som flere og flere får med seg. REIKI virker på alle nivåer, fysisk (smerter, uro, ubalanse) emosjonelt (uro, utilfredshet, depresjon og psykiske plager), mentalt og spirituelt. 

Healing på dyr

Sender healing som er med på å sette igang dyrets egne healingprosesser. Hjelper dyr som er eldre, etter operasjoner, fysisk sykdom eller skade.

All healing gies som Fjernhealing
. Ved Healing avtaler vi en tid, når du har mulighet til å ligge/sitte i ro en stund der du er. Energier bryr seg ikke om tid og sted. Avstand har ingen betydning for virkningen av healingen. Så her kan du bare slappe av og motta akkurat der du er. Jeg kontakter deg før og etter healing, på mail, messanger eller telefon.

Har gode tilbakemeldinger på healingen jeg gir (se under referanser) og erfaring med healing som fjernhealing også.

Jeg er medlem av Det Norske Healerforbundet. Og jeg følger Det Norske Healerforbund sine etiske regler i min praksis.

Det vil si at jeg:

 • Driver min virksomhet på en faglig og forsvarlig
  måte, med omtanke og respekt for dem som
  søker hjelp.
 • Kun gir behandling på forespørsel fra klienter eller
  dennes foresatte.
 • Informerer klienten om at healing ikke erstatter
  kvalifisert medisinsk behandling.
 • Ikke stiller medisinske diagnoser eller gir råd om
  medikamenter eller andre behandlingsformer
  hvor en ikke har kompetanse.
 • Formidler respekt for klientens valg mht. andre
  behandlingsmetoder og terapeuter.
 • Viser respekt for klientens trossystem.
 • Ivaretar taushetsplikten om alle opplysninger jeg får
  under utøvelse av min virksomhet.
 • På forhånd informerer klienten om behandlingens
  karakter, tidspunkt og kostnader.