Healing

Ved healing jobber jeg enten med Reiki Healing eller healing fra Gud/høyeste reneste kilde. Og noen ganger kombinerer jeg de ved å jobbe intuitivt. På denne timen kan vi også ta kontakt med dine kjære på sjeleplan.

Healing kan:

 • Lindre og dempe smerter
 • Styrke immunforsvaret
 • Bedre evnen til selvhelbredelse

I denne timen kan jeg også veilede deg spirituelt, eller du kan få kontakt med dine kjære på sjeleplan.

Reiki healing

Reiki er en alternativ behandlingsmetode som stammer fra Japan. Den ble oppdaget av og formidlet videre av den japanske healeren Mikao Usui. Reiki betyr «universell livsenergi»

Jeg har reiki healing I, II og III

Fjernhealing
. Ved fjernhealing avtaler vi en tid, når du har mulighet til å ligge/sitte i ro en stund der du er. Energier bryr seg ikke om tid og sted. Så har gode tilbakemeldinger og erfaring med fjernhealing også.

Jeg er medlem av Det Norske Healerforbundet. Og jeg følger Det Norske Healerforbund sine etiske regler i min praksis.

Det vil si at jeg:

 • Driver min virksomhet på en faglig og forsvarlig
  måte, med omtanke og respekt for dem som
  søker hjelp.
 • Kun gir behandling på forespørsel fra klienter eller
  dennes foresatte.
 • Informerer klienten om at healing ikke erstatter
  kvalifisert medisinsk behandling.
 • Ikke stiller medisinske diagnoser eller gir råd om
  medikamenter eller andre behandlingsformer
  hvor en ikke har kompetanse.
 • Formidler respekt for klientens valg mht. andre
  behandlingsmetoder og terapeuter.
 • Viser respekt for klientens trossystem.
 • Ivaretar taushetsplikten om alle opplysninger jeg får
  under utøvelse av min virksomhet.
 • På forhånd informerer klienten om behandlingens
  karakter, tidspunkt og kostnader.