Hvordan få personlig vekst og utvikling med verdier

Verdier

En av de første tingene vi ser på når jeg hjelper klienter til å finne sine ressurser for vekst og utvikling er å finne sine verdier.

Etter å ha jobbet en stund med verdier ser jeg også hvorfor noen lykkes mer enn andre. Og en stor del av det er at de får brukt sine verdier i livet sitt, der de er. Som f.eks en sykepleier som har det å hjelpe andre og gi omsorg, som en av sine verdier. Men som kanskje ikke får brukt den verdien som hun skulle ønske. Pga tidspress, innsparinger, pasientgruppe etc. Etter en stund vil man da kjenne på frustrasjon, miste energi, bli syk kanskje etc. Hadde hun vært på et sted der hun ville fått brukt sine verdier vil det være større mulighet for at hun da heller kjenner på følelser som flyt, glede, økt energi, vekst og en indre følelse av å være på rett sted.

Og når jeg først nevner lykke…ja så er jo det forskjellig fra menneske til menneske. Men et liv i flyt, med gode relasjoner, god helse og at du får brukt dine egenskaper og ressurser på en god måte. Det er noe mange vil oppfatte som lykke. Hva er lykke for deg?

Når du har tydeliggjort deg dine verdier er det også lettere å bruke de som en rettesnor i hverdagen og når du er i press. Du tar bedre valg og det blir lettere å prioritere og si nei til det som ikke passer. Her skal du få en historie om verdier og det å være på rett sted.

En historie om verdier

Før han døde, sa faren til sønnen “Her er en klokke som din bestefar ga meg. Den er nesten 200 år gammel. Før jeg gir den til deg, gå til smykkebutikken i sentrum. Si til dem at jeg vil selge den, og se hvor mye de tilbyr deg. «

Sønnen gikk til smykkebutikken, kom tilbake til faren og sa; «De tilbød 1.500,- fordi den er så gammelt.»

Faren sa; «Gå til pantebutikken.» Sønnen gikk til pantebutikken, kom tilbake til faren og sa; «Pantebutikken tilbød 100,- fordi den ser så slitt ut.»

Faren ba sønnen sin om å gå til museet og vise dem klokken. Han dro til museet, kom tilbake og sa til sin far «Kuratoren tilbød  5.000.000,- for at denne svært sjeldne klokka skulle inngå i deres dyrebare antikke samling».

Faren sa; “Jeg ønsket å fortelle deg at riktig sted verdsetter deg på riktig måte. Ikke befinn deg på feil sted og bli sint hvis du ikke blir verdsatt. De som kjenner verdien din, er de som setter pris på deg.

«Ikke vær på et sted der ingen ser hva du er verdt «. Og ta gode valg som gjør deg glad!

Følg oss :
error
fb-share-icon